Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   HİZMETLERİMİZ

VERGİ DENETİMİ VE TAM TASDİK HİZMETLERİ

- Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
- Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri
- Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları
- Özel Tüketim Vergisi Raporları
- Özel Amaçlı Raporlar

VERGİ İHTİLAFLARI
- Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
- Vergi İnceleme Danışmanlığı
- Vergi Davaları Danışmanlığı
- Vergi Uzlaşmaları

 

VERGİ DENETİMİ VE TAM TASDİK HİZMETLERİ
- Gelir ve Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
- Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri
- Özel Tüketim Vergisi Raporları
- Özel Amaçlı Raporlar

 

VERGİ İHTİLAFLARI
- Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
- Vergi İnceleme Danışmanlığı
- Vergi Davaları Danışmanlığı
- Vergi Uzlaşmaları